Deleģējuma līgumi

Deleģējuma līgums par Kocēnu novada Izglītības pārvaldi

Līgums

Deleģējuma līgums par Kocēnu novada Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu

Līgums par pakalpojumu sniegšanu

Līgums

Deleģēšanas līgums par ūdenstilpņu apsaimniekošanu

Līgums