Dzejas diena Kauguru bibliotēkā

Dzejasdien Kauguri 11sept2019