Redzes pārbaude, Trikātā

redzes parbaude Trikata 9jul2019 page 0001