Budžets un investīciju plāns

Investīciju plāns 2012.-2018.gadam

Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāns 2016.-2018.gadam

Rīcības plāns laikaposmam no 2012. līdz 2018.gadam

Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas rīcību plāna 2017.gadam izvērtējumu

Kopsavilkums Rīcības plāna izpildei 2017.gadam

Beverīnas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcību plāna izpildes izvērtējums par 2018.gadu

Plašāk par Integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam - dokumentiem un tās aktualitātēm!

Investīciju plāns 2019.-2024.gadam

Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizēšanu Integrētās attīstības programmas 2012-2018 dokumenti un Monitoringa ziņojumu - SKATĪT ŠEIT
BUDŽETS
 
2020.gada budžets

 

 

2019. gada budžets:

1. Par saistošo noteikumu "Par Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada budžetu"

1.1. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2019.gadam

1.2. Paskaidrojuma raksts 2019. gada budžetam

1.3. Pārskats par aizņēmumiem un saistībām Beverīnas novada pašvaldībā 2019.-2022.gadā

2. Grozījumi 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”“Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”

2.1. Pamatbudžeta plāns un grozījumi uz 30.05.2019.

3. Grozījumi 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”“Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”

3.1. 1.pielikums

4. Grozījumi 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu"“Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu"

4.1. 1.pielikums

4.2. 2.pielikums

2018. gada budžets:

1. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu

1.1. Pamatbudžeta plāns 2018.gadam

1.2. Speciālā budžeta plāns 2018.gadam

1.3. Ziedojumu un dāvinājumu plāns 2018.gadam

1.4. Paskaidrojuma raksts 2018.gada budžetam

2. Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

2.1. 1.pielikums

2.2. 2.pielikums

3. Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

3.1. 1., 2., 3.pielikums

2017. gada budžets:

1. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu:

1.1. 1.pielikums

1.2. 2.pielikums

1.3. 3.pielikums

1.4. 4.pielikums

2. Grozījumi “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

2.1. 1.pielikums

2.2. 2.pielikums

3. Grozījumi "Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu"

3.1. 1.pielikums

3.2. 2.pielikums

4. Grozījumi "Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu"

4.1. 1.pielikums

4.2. 2.pielikums

4.3. 3.pielikums

 

 

2016. gada budžets:

      1.4. Paskaidrojuma raksts
      3.1. 1. pielikums
      3.2. 2. pielikums
      3.3. 3. pielikums
      4.1. 1.pielikums
      4.2. 2.pielikums
      4.3. 3.pielikums
      5.1. 1.pielikums
      5.2. 2.pielikums
      6.1. Pielikums
      7.1. Pielikums
        8.1. 1.pielikums
        8.2. 2.pielikums
        8.3. 3.pielikums

2015. gada budžets:

Saistošie noteikumi par Beverīnas novada pašvaldības 2015. gada budžetu
Pamatbudžeta plāns 2015. gadam
Speciālā budžeta plāns 2015. gadam
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2015. gadam

2013. gada budžets:

Apstiprinātais 2013. gada budžets
Apstiprinātais 2013. gada speciālais budžets
Saistošie noteikumi Nr.1/2013 "Par Beverīnas novada pašvaldības 2013.gada budžetu"
Saistošie noteikumi Nr.2/2013
"Grozījumi 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2013 "Par Beverīnas novada pašvaldības 2013.gada budžetu""
Saistošie noteikumi Nr.5/2013
"Grozījumi 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2013 "Par Beverīnas novada pašvaldības 2013.gada budžetu""

2012. gada budžets:

Apstiprinātais 2012. gada budžets
Apstiprinātais 2012. gada speciālais budžets
Noteikumi nr. 4 Par Beverīnas novada 2012. gada budžetu

2011. gada budžets:

Apstiprinātais 2011. gada budžets
Apstiprinātais 2011. gada speciālais budžets
Noteikumi nr. 1 Par Beverīnas novada 2011. gada budžetu