Display # 
Virsraksts: Publicēšanas datums Author Hits
Pārskats par „Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakcijas” publisko apspriešanu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm 15 07 19 Autors Marija Melngārša 685
Noslēgusies „Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.- 2024.gadam 1.redakcijas” publiskā apspriešana, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 08 07 19 Autors Marija Melngārša 549
Līdz 14.jūnijam aicinām iesniegt rakstiskus priekšlikumus Integrētās attīstības programmas izstrādei 11 06 19 Autors Marija Melngārša 684
Paziņojums par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.– 2024.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai 05 06 19 Autors Marija Melngārša 917
Top Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024. gadam 21 02 19 Autors Marija Melngārša 715
Iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana, saistībā ar attīstības programmu, ir noslēgusies 31 12 18 Autors Marija Melngārša 873
Izsaki savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu līdz 20.decembrim! 13 12 18 Autors Marija Melngārša 1659
Integrētās Attīstības programmas izstrāde ir procesā 08 12 18 Autors Marija Melngārša 1082
Piesakies darba grupās un iesniedz savu viedokli arī rakstiski! 25 09 18 Autors Marija Melngārša 1837
Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādei 18 09 18 Autors Marija Melngārša 2759