Mēs lepojamies!

Noformejums bez nosaukuma 3

Par stabilu Rīgas pils tradīciju kopš Latvijas valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laikiem ir kļuvusi svētku egles iedegšana kopā ar dižģimenēm no visiem Latvijas novadiem un pilsētām Rīgas pils laukumā. Egles iedegšanas pasākumā piedalās katra novada labākās, stiprākās, kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, tajā skaitā ģimenes, kurās ir aizbildnībā esoši bērni un audžubērni, par kurām Valsts prezidents ir saņēmis atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām.

Šogad Beverīnas novada pašvaldība Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumam izvirzīja Plaužu ģimeni, kura dzīvo Beverīnas novada Kauguru pagasta, “Rozītēs”. Izvirzīšana notika sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu.

Ņemot vērā, ka šogad šis pasākums nenotiks, katra izvirzītā ģimene saņems Valsts prezidenta kancelejas sagatavotu īpašo dāvanu un apsveikumu svētkos!

Pašvaldība lepojās un sūta sveicienus svētkos visām stiprajām, kuplajām ģimenēm!

Informāciju no avota www.president.lv sagatavoja:

Sociālā dienesta vadītāja Ginta Pikšēna