Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno - 2021. gadu!

novembra avizei apsveikums

Cienījamie, Beverīnas novada iedzīvotāji!

Nemanot klāt ir Ziemassvētku laiks un tuvojas gadu mija. Šis ir pārdomu laiks, kad malā jānoliek ikdienas steiga un saspringtais  dzīves ritms. Lai garīgās vērtības kļūst svarīgākas par materiālajām. Atcerēsimies, ka Ziemassvētki tradicionāli ir ģimenes svētki. Šogad mums vairāk nekā jebkad jāatceras, ka svētku sajūta nekad neveidojas pati no sevis. Citus gadus mums palīdz, dažādi kultūras pasākumi, toties šogad svētku sajūtas radīšana ir tikai mūsu pašu ziņā.

Lai Jaunajā gadā mēs spējam saskatīt to labo, kas ir ap mums un ko mēs kopā spējam paveikt savas ģimenes, novada un savas Latvijas labā. Dzīve kļūs gaišāka, ja būsim darījuši labus darbus. Šajā laikā vēlam veiksmi visiem Beverīnas novada iedzīvotājiem un sakām paldies novada uzņēmējiem par darba vietām, lauksaimniekiem par nebeidzamo mīlestību pret zemi, pensionāriem par izturību, darbiniekiem par paveikto un atsaucību, iedzīvotājiem par sadarbību visa gada garumā. Pateicoties mūsu kopīgajam darbam, Beverīnas novads turpina augt un pilnveidoties.

Nākamajā gadā turpināsim strādāt kopīgi, lai mūsu novadā dzīve kļūtu vēl labāka, stabilāka un drošāka. Aicinu atvērt savu sirdi labajiem darbiem, jo visi kopā mēs varam paveikt lielas lietas ģimenei, novadam un Latvijai.

Citējot mācītāju Induli Paiču: “Šajos Ziemassvētkos, neesot kopā ar saviem mīļajiem, mēs par viņiem rūpējamies. Mēs neesam kopā nevis tāpēc, ka mums ir vienalga,  bet tāpēc, ka mēs cits par citu domājam. Šogad nebūšana kopā svētkos ir mīlestības izpausme.”

Novēlu visiem sirds gaišus, mīlestības pilnus un mierpilnus Ziemassvētkus katrā ģimenē!

Beverīnas novada pašvaldības vārdā

domes priekšsēdētājs Jānis Fūrmanis