Par novadu bez latvāņiem!

119927485 3933322096684958 7245032956075220635 o

Latvijā tiek minēts salīdzinoši jauns jēdziens „invazīva suga”. Invazīvs tiešajā tulkojumā no angļu invasive nozīmē – agresīvs, uzbrūkošs. Invazīvas sugas ir tādas sugas, kas, ievestas svešā vidē, kļūst agresīvas – izkonkurē vietējās sugas un strauji pārņem teritoriju.

Latvijā kā invazīvā augu suga ir definēts Sosnovska latvānis (turpmāk - latvānis) Heracleum sosnovskyi Manden. Tas ir pie Apiacea dzimtas piederošs augs, kura zieds atgādina milzīgu dilli, bet lapas līdzinās rabarbera lapām. Latvānis rada specifisku anīsa vai fenheļa smaržu. (Foto no A. Bērziņa personīgā arhīva). Tā sula satur indīgas vielas, kas ir bīstamas cilvēka veselībai. Ultravioletā starojuma iedarbībā sula var radīt ādas apdegumus.

Arī mūsu novadā, it sevišķi Kauguru pagasta teritorijā, ir izplatījušās ievērojamas latvāņu plantācijas. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, zemju īpašniekiem un lietotājiem ir pienākums veikt pasākumus šīs augu sugas izplatības ierobežošanai, kā arī paredzēta atbildība par šo pasākumu neievērošanu.

Izvilkums no “Augu aizsardzības likuma”
25. pants. Invazīvo augu sugu izplatības pieļaušana
(1) Par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.
(2) Par invazīvo augu sugu tirdzniecību, laišanu tirgū, maiņu vai jebkuru cita veida nodošanu citām personām piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.
(3) Par atļaujas darbībām ar invazīvām augu sugām nosacījumu neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

Foto un teksts:

Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšnieks

Edgars Dūrens