Beverīnas novada pašvaldība informē

ApvedcelsSapas foto

Ņemot vērā, ka ceļš, kas iet caur nekustamie īpašumiem – “Grīšļi” (kad. nr. 96620020058), “Gaujasgrīslis” (kad. nr. 96620020741, “Grīslītis” (kad. Nr. 9660020709) un “Gaigalas” (kad. nr. 96620020726) likumā noteiktajā kārtībā ir nodibināts kā servitūta ceļš un tas paredzēts vienīgi piekļuvei uz šiem nekustamiem īpašumiem.

Šajā sakarā informējam, ka servitūta ceļš (A) ir slēgts satiksmei.

Aicinām respektēt īpašnieku privātumu un tiesības, un, lai nokļūtu galamērķī no valsts autoceļa “P18” (B), lūdzam izmantot blakus esošo pašvaldības ceļu “Apvedceļš Sapas” (C).

Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība