Atgādnes labākai dzīvei Beverīnas novadā

Kopš 9.jūnija, kad valstī beidzās ārkārtas stāvoklis, dzīve pamazām sāk atgriezties ierastajā ritmā. Ir mazinājušies dažādi ierobežojumi, taču distancēšanās joprojām ir aktuāla. Arī pašvaldība ir kļuvusi atvērtāka un pieejamāka iedzīvotājiem – darbu atsākušas kases katrā pagastā, bibliotēkās ir iespēja saņemt grāmatas un žurnālus lasīšanai, beidzot tiek plānoti arī kultūras un sporta pasākumi. Aktivizējusies arī saimnieciskā dzīve pagastos. Ir veikti vairāki iepirkumi remontdarbu veikšanai.

Tiks veikta Trikātas kapličas jumta seguma nomaiņa, kā arī tiks uzsākti pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi visos novada pagastos, kopā 23, 1 km garumā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir piešķīrusi 10 000 EUR Trikātas pilsdrupu konservācijai. Pirmajā izsludinātajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents, tagad ir izsludināts jauns iepirkums. Uzsākti remonti arī izglītības iestādēs.

Beidzot iestājusies arī vasara un iespēja rīkot lielākas un mazākas ģimenes svinības. Tādēļ neaizmirsīsim, plašāku un skaļāku pasākumu gadījumā, tos saskaņot arī ar pašvaldību.

Kā jau iepriekš rakstīju, par komunālo pakalpojumu izmantošanas kārtību, pašvaldības domes maija sēdē ir pieņemts lēmums par to, ja netiek nodoti ūdens skaitītāja rādījumi ilgāk par 2 mēnešiem, tiek piemērota ūdens patēriņa norma 7 kubikmetri uz vienu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju. Šī norma stāsies spēkā ar septembra mēnesi. Tādēļ vēl ir laiks šo situāciju labot, lai atrisinātu problēmu ar mazākiem zaudējumiem ģimenes budžetā. Jūlija-augusta mēnesī tiks veikta visu ūdensskaitītāju rādījumu nolasīšana un neapzinīgos pakalpojuma saņēmējus 1.septembrī gaidīs nepatīkams pārsteigums. Paturēsim prātā to, ka pašvaldības pakalpojumu kvalitāte ir tieši atkarīga no finanšu resursu pieejamības, t.i., no pakalpojumu saņēmēju maksājumiem. Un mēs visi vēlamies saņemt kvalitatīvus pakalpojumus par pieņemamām cenām.

SIA “ZAAO” ir nodrošinājusi iespēju mājsaimniecībām šķirot atkritumus un nodot tos šķirošanas punktos katrā novada pagastā. Par šiem atkritumiem nav jāmaksā, taču, ja šķirotajos atkritumos tie mesti visi atkritumi pēc kārtas, par šiem konteineriem jāmaksā pašvaldībai. Viskritiskākā situācija ir Trikātā, jo pašvaldība jau šā gada katrā no 5 mēnešiem ir maksājusi par it kā šķirotajiem atkritumiem kā par nešķirotiem. Lai šo situāciju labotu, tuvākajās dienās tiks uzstādīta videonovērošana un ļaundari saņems sodu. Lūdzu, būsim apzinīgi un savus nešķirotos atkritumus ievietosim savos konteineros un paši arī apmaksāsim!

Ir Jāņu laiks un mēs visi cenšamies sakopt savu sētu un dārzu. Ir tik patīkami braukt pa novadu un priecāties par tiem čaklajiem saimniekiem, kuri appļāvuši savus tīrumus un ceļmalas. Tā kā novada teritorijai cauri ved ievērojama daļa valsts nozīmes ceļu, kurus valsts necenšas appļaut, tad mēs būtu pateicīgi, ja pieguļošo zemju apsaimniekotāji tās appļautu, tādējādi izceļot sava tīruma raženumu.

Kļūsim sava novada patrioti un atcerēsimies, ka no tā, cik mēs paši būsim apzinīgi un ievērosim noteikumus, būs iespējama labāka dzīve novadā! Lai mums jauka vasara!

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore Cilda Purgale