Par izmaiņām pašvaldības darbībā ārkārtas situācijā Beverīnas novadā

   BeverinasGerbonis

Pamatojoties uz to, ka Valsts teritorijā ārkārtējā situācija, ierobežojot Covid-19 izplatību, pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam, nosakot vairākus atvieglojumus, sākot ar 2020.gada 18.maiju Beverīnas novada pašvaldības darbs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, tiek organizēts sekojoši:

 1. Turpinās maksājumu veikšana internetbankās, bet personām, kurām nav iespējas veikt bezskaidras naudas norēķinus internetā, par nodokļiem un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem būs iespēja norēķināties pagastu kasēs;
 2. Pagastu bibliotēkas uzsāk lasītāju apkalpošanu klātienē, drošības apsvērumu dēļ bez brīvas pieejas grāmatu plauktiem un datorlasītavai:
  • grāmatas un citus informācijas resursus iespējams rezervēt, izmantojot e-katalogu, pasūtīt pa telefonu vai e-pastā;
  • gadījumos, kad attālināta rezervācija nav iespējama, grāmatas bibliotekāri palīdzēs izvēlēties uz vietas bibliotēkā;
 3. Tiek nodrošināta pieeja aktīvās atpūtas āra laukumiem un sporta aktivitātēm novada sporta zālēs:
  • nepārsniedzot nodarbību ilgumu 3 stundas, nodrošinot vienlaicīgu uzturēšanos ne vairāk par 25 cilvēkiem ar distanci 2 metri;
  • neizmantojot ģērbtuves un dušu telpas.
 4. Tiek dota iespēja atsākt mēģinājumus amatierkolektīviem, kuri nodrošina vienlaicīgu uzturēšanos mēģinājuma telpā ne vairāk kā 25 personām 2 metru attālumā;

Rīkojums tiek publicēts pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis”.

Rīkojumu parakstījis: Pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Fūrmanis