Skolēnu vasaras nodarbinātība Beverīnas novadā šogad notiks!

Vasaras nodarbinatiba2020 foto

Beverīnas novada pašvaldība ir lēmusi, ka ievērojot drošību un piesardzību, bērnu un jauniešu Vasaras nodarbinātība novadā šogad notiks. Ja valstiski tiks lemts par papildus ierobežojumiem vai ierobežojumu samazinājumu, atbilstoši situācijai rīkosimies visas vasaras garumā. Lai jauniešiem sniegtu iespēju izjust reālās darba dzīves garšu, tiek organizētas darba intervijas novada pagastos:

Pirmdien 18.maijā plkst.16:30 Brenguļos, Brenguļu sākumskolas zālē;

Otrdien 19.maijā plkst.17:00 Mūrmuižā, “Pagastmājā” 1.stāva zālē;

Trešdien 20.maijā plkst.17:00 Trikātā, Trikātas kultūras namā;

Darba kārtībā: iepazīšanas ar nodarbinātības nosacījumiem, pieejamajām vakancēm un nodarbinātības periodiem. Tikšanās laikā notiks sarunas ar darbu vadītājiem, kuri izvēlēsies izsludinātajām vakancēm atbilstošākos kandidātus.

Uz interviju līdzi jāņem savs CV un, piesakoties uz konkrētu amatu, jābūt gatavam izklāstīt savu motivāciju. Lai varētu plānot laiku, lūdzam reģistrēties intervijai šeit: https://forms.gle/5LL1rBsRsWdY9kdW7

Ja jaunietis nevar ierasties klātienē uz interviju, ir iespējams interviju noorganizēt attālināti. Ja ir šāda nepieciešamība, lūdzu reģistrēties šeit:

https://forms.gle/cnG1QmfSpJ2WQaSM6

Skolēniem līdz 18 gadu vecumam jāierodas kopā ar vecākiem/aizbildņiem.

Pieejamās darba vietas Trikātā:

 • 15-20 gadus veciem jauniešiem:
  • Gadījuma darbu strādnieks (dažādi uzkopšanas, dārza darbi, nelieli remontdarbi, u.c.);
  • Jaunākais kultūras pasākumu organizatora palīgs (darbs jauniešu centros, palīdzība pasākumu plānošanā, organizēšanā, ideju ģenerēšana, u.c.);
  • Jaunākais bibliotēkas reģistrētājs (vajadzīga spēja strādāt pastāvīgi un akurāti, rūpīgi, grāmatu izsniegšana, pieņemšana, reģistrēšana, kārtošana, u.c.);
 • 13-14 gadus veciem jauniešiem:
  • Gadījuma darbu strādnieks (dažādi uzkopšanas, dārza darbi, nelieli remontdarbi, u.c.);

Pieejamās darba vietas Brenguļos:

 • 15-20 gadus veciem jauniešiem:
  • Gadījuma darbu strādnieks (dažādi uzkopšanas, dārza darba, nelieli remontdarbi, u.c.);
  • Jaunākais kultūras pasākumu organizatora palīgs (palīdzība pasākumu plānošanā, organizēšanā, ideju ģenerēšana, u.c.);
  • Jaunākais skolotāja palīgs (darbs bērnudārzā, bērnu pieskatīšana un aprūpe, u.c.);
  • Virtuves darbinieks (darbs virtuvē, produktu sagatavošana, u.c.);

Pieejamās darba vietas Kauguros (intervijas notiks Mūrmuižā):

 • 15-20 gadus veciem jauniešiem:
  • Gadījuma darbu strādnieks (dažādi uzkopšanas, dārza darba, malkas krāmēšana, kārtošanas darbi u.c.);
 • 13-14 gadus veciem jauniešiem:
  • Gadījuma darbu strādnieks (dažādi uzkopšanas, dārza darbi, nelieli remontdarbi, u.c.);

Pieejamās darba vietas Mūrmuižā:

 • 15-20 gadus veciem jauniešiem:
  • Gadījuma darbu strādnieks (dažādi uzkopšanas, dārza darba, malkas krāmēšana, kārtošanas darbi u.c.);
  • Jaunākais kultūras pasākumu organizatora palīgs (darbs jauniešu centros, palīdzība pasākumu plānošanā, organizēšanā, ideju ģenerēšana, u.c.);
  • Informācijas ievadīšanas operators (dokumentu, materiālu skenēšana, darbs pie datora, materiālu kārtošana, u.c.);

Ja kārotā darba vieta atrodas, piemēram, Brenguļos, bet dzīvo Mūrmuižā, lūdzam ierasties uz sapulci Brenguļos!

Informāciju sagatavoja:

Skolēnu vasaras nodarbinātības koordinatore Ilze Ozola