Par pirmsskolas izglītības organizēšanu ārkārtas situācijā Beverīnas novadā

BeverinasGerbonis

Pamatojoties uz to, ka Valsts teritorijā ārkārtējā situācija, ierobežojot Covid-19 izplatību, pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam, nosakot vairākus atvieglojumus, Beverīnas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” un izglītības iestāžu pirmsskolas grupās darbs tiek organizēts sekojoši:

 1. Turpinās darbs dežūrgrupu režīmā bērniem, kuru likumiskie pārstāvji strādā un nevar nodrošināt bērna pieskatīšanu;
 2. Lai nodrošinātu sagatavošanu mācību uzsākšanai 1.klasē 2020.gada 1.septembrī, ar 2020.gada 13. maiju līdz 31.maijam mācību process 6-gadīgajiem bērniem tiek organizēts klātienē:
  • Pedagogi apzina bērnu prasmju un iemaņu apguvi attiecībā pret obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem;
  • Ja nepieciešams, pedagogi sagatavo un sniedz rekomendācijas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par bērnu iegūto prasmju un iemaņu nostiprināšanu vasaras periodā;
  • Ja bērnu likumiskie pārstāvji pieņem lēmumu vest 6-gadīgo bērnu uz izglītības iestādes klātienes apmācībām, viņi izvērtē iespējamos riskus ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un bērna vajadzības.
 3. 5-gadīgo un to 6-gadīgo bērnu, kurus neved uz izglītības iestādi klātienē, apmācības iestāde nodrošina attālināti.
 4. Izglītības iestādēs tiek noteikta bērnu likumiskajiem pārstāvjiem saistoša uzturēšanās kārtība:
  • Bērni tiek vesti pilnīgi veseli – bez augšējo elpošanas ceļu saslimšanām.
  • Bērnu likumiskie pārstāvji laikus brīdina izglītības iestādes darbiniekus, ka bērns uz iestādi tiks vests un arī tad, ja bērnu nevedīs;
  • Apliecinājumi vairs netiek prasīti

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Fūrmanis