FOTO: AMANDA PAEGLE

Jauna kārtība būvniecības procesu pabeigšanai un būvju izslēgšanai no Kadastra informācijas sistēmas

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 150.1.apakšpunkts nosaka, ka Kadastra informācijas sistēmā ierakstu par būvi dzēš, ja no Būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību.

Saņemta informācija no Valsts zemes dienesta (turpmāk Dienests), kurā teikts, ka no 2020.gada 1.aprīļa ir nodrošināta datu aktualizācija, ja Kadastra informācijas sistēmā ar datu apmaiņas servisu no Būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību. Šajos gadījumos datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma. Līdz ar to, ja Kadastra informācijas sistēmā tiks saņemta informācija no Būvniecības informācijas sistēmas, ierosinātājam vairs nebūs jāvēršas Dienestā ar iesniegumu, lai ierosinātu būves dzēšanu.

Ierosinātājam ar iesniegumu Dienestā būs jāvēršas tikai gadījumos, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:

  • līdz 2020.gada 31.martamizdotā dokumentā vai Būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību;
  • nelieto Būvniecības informācijas sistēmu, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību un personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību.

Gadījumā, ja Kadastra informācijas sistēmā datu apmaiņas ietvaros izdzēstā būve ir ierakstīta arī zemesgrāmatā, tad īpašniekam ar attiecīgu lūgumu jāvēršas attiecīgajā pilsētas (rajona) tiesā, lai dzēstu ierakstu par būvi arī zemesgrāmatā.

No 2020.gada 1.aprīļa ir nodrošināta arī datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, ja ar datu apmaiņas servisu no Būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu. Arī šajos gadījumos datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma, bet ierosinātājam ar iesniegumu Dienestā būs jāvēršas tikai gadījumos, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:

  • līdz 2020.gada 31.martamizdotā dokumentā vai Būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājusi informāciju par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
  • nelieto Būvniecības informācijas sistēmu, lai sagatavotu dokumentus par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu un personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā.