Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu

BeverinasGerbonis

2020.gada 3.aprīlī, Beverīnas novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņus visiem NĪN maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Beverīnas novada pašvaldības teritorijā esošiem īpašumiem. Ja līdz lēmuma pieņemšanai maksājums nav veikts, tad maksāšanas termiņš no 31.marta tiek pārcelts uz 2020.gada 15.novembri. Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 2020.gada 15.novembrim netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Pašvaldība pateicas tiem NĪN nodokļa maksātājiem, kuri nodokli samaksājuši un lūdz NĪN maksātājus, kuri ārkārtas situācijas laikā veic saimniecisko darbu un turpina strādāt, veikt nodokļa apmaksu ierastajā kārtībā.