Meliorācijas sistēmu atjaunošana novadā

Izmantojot iespēju piesaistīt atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros, mūsu novadā turpinās meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbi.

Šī gada pirmajā pusē ekspluatācija tika pieņemta atjaunotā meliorācijas sistēma pašvaldības īpašumā “Rušas” Brenguļu pagastā (projekts Nr. 17-09-A00403-000155 „Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas””), bet pašlaik turpinās darbi pašvaldības nozīmes koplietošanas sistēmās “Dutkas pļavas” Trikātas pagastā, “Miegupe-Vīnkalni-Kaņaudas-Strautiņi-Imantas-Ceļš-Austrumi-Kļavas” Kauguru pagastā un “Brenguļu darbnīcas-Kaķusala” Brenguļu pagastā (projekts Nr. 18-09-A00403-000065 “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā”).

Kopējā darbu vērtība abos projektos ir EUR 245 112, par šo summu atjaunojot meliorācijas sistēmas 14,7 km garumā, kas labvēlīgi ietekmēs 857 ha apkārtējās meža un lauksaimniecības zemes.

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa

melioraciju sistBN