Par jaunās vizuālās identitātes veidošanu Beverīnas novadam

Pēdējā laikā sociālajos tīklos novada pašvaldība saņēmusi vairāku iedzīvotāju nosodījumu par “milzu summām”, kas tikšot šķērdētas zīmola izstrādei novadam, kurš šķietami dzīvo savas pēdējās dienas, tāpēc sniedzam skaidrojumu par šo situāciju.

Pašvaldība ir iesaistīta projektā "Place Branding for Rural Development” (Teritorijas zīmološana lauku attīstībai), kuru īsteno biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, un ārvalstu sadarbības partneriem - vietējo rīcības grupu Ravakka (Somija) un vietējo rīcības grupu Duo Dalalvarna (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek izstrādāti zīmoli Beverīnas novadam un Smiltenes novadam, bet tās nebūt nav vienīgās projekta aktivitātes. Faktiski tas nozīmē daudz vairāk. Vispirms, tiek veikts pētījums par novadu, pēc tam notiek pētījuma rezultātu analīze, zīmola stratēģijas un vizuālās identitātes izstrāde, kas tad arī ietver “logo” izveidi.

Projekta ietvaros novada uzņēmējiem būs iespējams piedalīties dažādās ar mārketingu un zīmolvedību saistītās apmācībās un arī pieredzes apmaiņas braucienos pie projekta partneriem Somijā un Zviedrijā. Projekta kopējā summa ir 101 830,10 EUR, no tiem 24%, jeb nedaudz vairāk par 24 000 EUR izmaksā tieši ar Beverīnas novada vizuālās identitātes izstrādi saistītie darbi. Pašvaldība biedrībai “Abulas lauku partnerība” piešķīrusi līdzfinansējumu projekta īstenošanai 1160,81 EUR apmērā, līdzīgi kā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts arī citiem sabiedrības virzītiem projektiem (piemēram, biedrībām “Leader” projektu īstenošanai).

Laikā, kad tikai gatavots projekta pieteikums - 2018. gada pavasarī, par pašvaldību reformu vēl netika runāts. Tāpēc nav visai korekti pārmest pašvaldībai tīšu naudas šķērdēšanu. Lūdzam saprast, ka Beverīnas novada pašvaldība nav projekta īstenotājs, bet gan tikai vieta, kur notiek viena no projekta aktivitātēm.

Jebkurā gadījumā, vizuālo identitāti plānots izstrādāt vietai, teritorijai, nevis tikai novada pašvaldībai kā administratīvai vienībai. Gana bieži esam saņēmuši pārmetumus no tūrisma nozares uzņēmējiem par to, ka pārāk maz darām novada tēla veidošanā un popularizēšanā.  Tāpēc projekta ietvaros izstrādātos vizuālās identitātes produktus varēs lietot arī tad, ja novads kā tāds vairs nepastāvēs.

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldības projektu vadības speciāliste

Linda Krūmiņa