Tiks risināts jautājums par celiņa izbūvi posmā Trikāta-Trikātas pamatskola

novada logo

Janvāra sākumā pašvaldība aicināja izteikt viedokli iedzīvotājiem par gājēju celiņa izbūvi posmā Trikāta-Trikātas pamatskola, jo tika saņemta vēstule no Trikātas pamatskolas skolēnu vecākiem. Pašvaldība bija sazinājusies ar VAS “Latvijas valsts ceļi”, kas ir veikuši mērījumus šajā ceļa posmā un piedāvāja nomāt šo ceļa posmu.

Apkopojot izteikto viedokli, ka ne tikai skolēni, bet arī pārējie iedzīvotāji vēlas doties pa drošāku ceļa posmu – gar pilskalna esošo taku. Šis jautājums noteikti tiks risināts un pašvaldība uzsāks sarunas ar VAS “Latvijas valsts ceļi” par asfaltētā nodalījuma joslas nomu, lai būtu iespējams izbūvēt gājēju celiņu jeb “laipu”. Lai pilskalna gājēju takas klājumu būtu iespējams uzlabot, tam ir paredzēta grants.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša