Sakārtosim savus īpašumus – uzstādīsim māju norādes un pastkastītes!

novada logo

Sakopta sēta sākas ar mājas norādi un pastkastīti. Šīs divas lietas palīdz gan pašvaldībai, gan pastam, gan palīdzības dienestiem, kā arī ciemiņiem, kurus gaidām ierodamies pie sevis ciemos. Lai šī komunikācija būtu efektīvāka, iedzīvotājiem ir svarīgi parūpēties gan par māju norādēm, gan pastkastītēm, tā sakārtojot gan savu īpašumu, gan uzlabojot Beverīnas novada koptēlu.

Beverīnas novada pašvaldībā ir spēkā saistošie noteikumi Nr.12/2012 “Beverīnas novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuros par māju norādēm ir teikts, ka:

-  uzraktiem uz plāksnēm jābūt valsts valodā.

-  plākšņu krāsas var būt atšķirīgas katrā pagastā, bet tām jāatbilst pagastā

iedibinātajām tradīcijām.

- plākšņu izmēri māju nosaukumiem pēc novadā noteikta parauga. Garumu var

palielināt atbilstoši māju nosaukumam.

-  plāksnes jāuzstāda 1,8 –2,4.m augstumā no zemes, pie mājas pievedceļa.

Brenguļu pagastā stabus ar dzeltenām māju norādēm par pašvaldības līdzekļiem uzstādīja vēl pagasta laikā, tā kā ir pagājis krietns laiks no šī brīža, koka stabi ir sapuvuši. Kārtīgie māju saimnieki stabus ir atjaunojuši un māju zīmes stāv savā vietā, bet ir saimnieki, kuri nedara neko, lai sakoptu savu īpašumu zīmes. Tās ir sašķiebušās vai pavisam nogāzušās. Kauguru pagasta un Trikātas pagasta māju norādes ir zaļā krāsā, atšķirīgi ir to toņi. Lai nepazaudētu šo iedibināto tradīciju, pašvaldība aicina māju īpašniekus pasūtīt māju norādes pašvaldībā. Iesniegumu var iesniegt jebkurā no pagastu pārvaldēm, māju norādes aptuvenā cena ir sākot no EUR 15.00. Tā kā vienīgi Trikātas ciemā ir ielas, tad Trikātas ciema iedzīvotājiem ir iespēja pasūtīt vienotās ēku numerācijas plāksnes, uz kuras ir arī īpašnieka uzvārds.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par māju norādēm var sazināties ar pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistēm Kauguru pagastā – Evija Melngalve-Markitāne tālr.64220889), Brenguļu un Trikātas pagastos – Zeltīte Munce (tālr. 64233423).

Informāciju sagatavoja: Nekustamo īpašumu speciāliste Zeltīte Munce

Informāciju papildināja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša