Komisijas

Beverīnas novada vēlēšanu komisija
Ineta Melbārde - komisijas priekšsēdētāja
Inese Krūmiņa
Jeļena Jēkabsone
Dzintra Štrāle
Signe Kromane
Dace Sēne
Ilva Sēne
Zemes lietu komisija
Zeltīte Munce - priekšsēdētāja
Uldis Podnieks
Vita Laure
Rudīte Āboliņa
Evija Melngave-Markitāne
Santa Zvirbule
Administratīvā komisija
Dace Sēne - komisijas priekšsēdētāja
Sanita Ziemane
Olita Pārupe
Sandra Leite
Māris Brēža
Sandra Kaufmane
Signe Kromane
Dzīvokļu jautājumu komisija
Evija Melngalve-Markitāne
Vita Laure
Zeltīte Munce
Inga Čama
Mārtiņš Voitčonoks
Iepirkuma komisija
Evija Melngalve-Markitāne - komisijas priekšsēdētāja
Inese Krūmiņa
Zeltīte Munce
Vita Laure
Sergejs Melngāršs
Ina Jacukēviča
Signe Kromane
Aigars Einbergs
Santa Zvirbule
Ārkārtas situāciju komisija
Jānis Fūrmanis - priekšsēdētājs
Sergejs Melngāršs
Mārtiņš Voitčonoks
Harijs Upenieks
Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
Evija Melngalve-Markitāne -
komisijas priekšsēdētāja
Zeltīte Munce – komisijas sekretāre
Signe Kromane
Harijs Upenieks
Oksana Fatejeva
Ina Jacukēviča
Vita Laure
Santa Zvirbule
Pašvaldības komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Zeltīte Munce - komisijas priekšsēdētāja
Māris Zvirbulis
Uldis Podnieks
Evija Melngalve-Markitāne
Oksana Fatejeva