Komisijas

Beverīnas novada vēlēšanu komisija
Ineta Melbārde - komisijas priekšsēdētāja
Inese Krūmiņa
Jeļena Jēkabsone
Egita Biša
Signe Zvirbule
Dace Sēne
Ilva Sēne
Zemes lietu komisija
Zeltīte Munce - priekšsēdētāja
Uldis Podnieks
Vita Laure
Rudīte Āboliņa
Evija Melngave-Markitāne
Administratīvā komisija
Sandra Leite - komisijas priekšsēdētāja
Biruta Zvirbule- komisijas sekretāre
Olita Pārupe
Vita Laure
Dace Sēne
Māris Brēža
Sandra Kaufmane
Dzīvokļu jautājumu komisija
Romāns Vaščenko - komisijas priekšsēdētājs
Evija Melngalve-Markitāne
Vita Laure
Zeltīte Munce
Inga Čama
Iepirkuma komisija
Evija Melngalve-Markitāne - komisijas priekšsēdētāja
Inese Krūmiņa
Zeltīte Munce
Vita Laure
Sergejs Melngāršs
Ina Jacukēviča
Jānis Fūrmanis
Aigars Einbergs
Ārkārtas situāciju komisija
Māris Zvirbulis - priekšsēdētājs
Sergejs Melngāršs
Jānis Fūrmanis
Harijs Upenieks
Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
Evija Melngalve-Markitāne - komisijas priekšsēdētāja
Zeltīte Munce – komisijas sekretāre
Jānis Fūrmanis
Harijs Upenieks
Oksana Fatejeva
Ina Jacukēviča
Vita Laure
Pašvaldības komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Zeltīte Munce - komisijas priekšsēdētāja
Māris Zvirbulis
Uldis Podnieks
Evija Melngalve-Markitāne
Gunta Leitmane