Sēžu protokli un audioieraksti

2021. gada domes sēdes

2021.gada 28.jūnijā Kauguru pagastā notika domes sēde.

Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2021.gada 17.jūnijā Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2021.gada 27.maijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit.

2021.gada 29.aprīlī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2021.gada 25.martā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2021.gada 5.martā Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2021.gada 25.februārī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2021.gada 11.februārī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2021.gada 28.janvārī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit. 

2020.gada domes sēdes

2020.gada 29.decembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 26.novembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 29.oktobrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 8.oktobrī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 24.septembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 27.augustā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 30.jūlijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit.

2020.gada 26.jūnijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 28.maijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 30.aprīlī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 3.aprīlī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 26.martā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 27.februārī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 20.februārī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 30.janvārī Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2020.gada 9.janvārī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit

2019.gada domes sēdes

2019.gada 20.decembrī Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 17.decembrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 28.novembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 31.oktobrī Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 15.oktobrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit.

2019.gada 26.septembrī Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 29.augustā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 4. jūlijā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 30. maijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 30. aprīlī Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2019.gada 28. martā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit. 

2019.gada 31.janvārī Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādētšeit. 

2018.gada domes sēdes

2018.gada 28.decembrī Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādētšeit.

2018.gada 29.novembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādētšeit.

2018.gada 20.novembrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit.

2018.gada 25.oktobrī Trikātas pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 10.oktobrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādētšeit.

2018.gada 27.septembrī Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 30.augustā Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 26.jūlijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 28.jūnijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 31.maijā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 26.aprīlī Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 29.martā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 22.februārī Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2018.gada 15.februārī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

 2018.gada 25.janvārīTrikātaspagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada domes sēdes

2017.gada 28.decembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 30. novembrī Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 27. oktobrī Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 9. oktobrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 28. septembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 12. septembrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 31. augustā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 27. jūlijā Trikātas pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 29. jūnijā Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 22. jūnijā Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 15. jūnijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 25. maijā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 27. aprīlī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.
2017.gada 25. aprīlī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit.
2017.gada 30. martā Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.
2017.gada 2. martā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.
2017.gada 26. janvārī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 9. oktobrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 28. septembrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 12. septembrī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 31. augustā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 27. jūlijā Trikātas pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 29. jūnijā Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 22. jūnijā Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 15. jūnijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 25. maijā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2017.gada 27. aprīlī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.
2017.gada 25. aprīlī Kauguru pagastā notika domes ārkārtas sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit.
2017.gada 30. martā Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.
2017.gada 2. martā Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.
2017.gada 26. janvārī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada domes sēdes

 2016.gada 29. decembrī Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit
 2016.gada 30. novembrī Brenguļu pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit
 2016.gada 10. novembrī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. 
 2016.gada 27. oktobrī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit
 2016.gada 6. oktobrī Trikātas pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit
 2016.gada 31. augustā Brenguļu pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit
 2016.gada 28. jūlijā Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.
 2016.gada 30. jūnijā Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazītiesšeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 26. maijā Brenguļu pagastā notika izbraukuma domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 28. aprīlī Kauguru pagastā notika domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 31. martā Trikātas pagastā notika domes izbraukuma sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 25. februārī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeit. Sēdes audioierakstu var lejuplādēt šeitt.

2016.gada 16. februārī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 11. februārī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 05. februārī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 28. janvārī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.

2016.gada 21. janvārī Kauguru pagastā notika ārkārtas domes sēde. Ar sēdes protokolu var iepazīties šeitSēdes audioierakstu var lejuplādēt šeit.