FOTO: AMANDA PAEGLE

Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 27.10.2016.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2016. gada 27.oktobrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.

2. Par Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.

3. Par Beverīnas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.

4. Par Beverīnas novada pašvaldības struktūru un centrālās administrācijas nolikumu. Ziņo E.Biša.

5. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.