Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 17.06.2021.

Domes priekšsēdētāja vietnieks izsludina domes ārkārtas sēdi 2021. gada 17. jūnijā,

plkst. 16:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo V.Laure.
  2. Par nekustamā īpašuma “Ceļš Mārsnēni – Grotes” pirkšanu. Ziņo V.Laure.
  3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunceltnes”-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunceltnes”-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu. Ziņo V.Laure.