Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 05.03.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2021. gada 5. martā,
plkst. 14:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2021.gada 1.janvāra. Ziņo S.Karlivāne.
  2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežnieki” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļaviņu mājas zeme” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  5. Par Beverīnas novada pašvaldības kustamās mantas izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  6. Par koku ciršanu īpašumā Kauguru pagastā Mūrmuižas ciemā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.