Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 11.02.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2021. gada 11.februārī,

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
  2. Par finansējuma piešķiršanu sportam 2021.gadā. Ziņo S.Karlivāne.