Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 08.10.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2020. gada 8.oktobrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai no 2020. gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam. Ziņo S.Karlivāne.
  2. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2020.gada 1.septembra. Ziņo S.Karlivāne.