Darba kārtība domes sēdei 30.07.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 30.jūlijā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale un R.Vaščenko.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo M.Melngārša.
 3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne
 4. Par saistošo noteikumu “Par ielu nosaukumu, ēku numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 5. Par finansējumu Svētdienas Skolu bērnu un jauniešu nometnei “2046 Padod tālāk”. Ziņo V.Laure.
 6. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.133 “Par parakstu apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu”. Ziņo V.Laure.
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Kļavas”-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Abulmalas” izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Jaunvāles pamatskolas garāžas” atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 10. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ezermalas” atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Palejas 1” atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.