Darba kārtība domes sēdei 28.05.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 28.maijā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
  2. Par grozījumiem 2019.gada 30.aprīļa noteikumos "Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu". Ziņo C.Purgale.
  3. Par grozījumiem 2017.gada 30.marta lēmumā Nr.38 "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu" Ziņo V.Laure.
  4. Par Mazsalacas novada pašvaldības domes nekustamā īpašuma atsavināšanu. Ziņo V.Laure.
  5. Par Mazsalacas novada pašvaldības domes galvojuma sniegšanu. Ziņo V.Laure.
  6. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Kļavas”-11, Kauguru pagastā nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  7. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Saulītes 81” atsavināšanas cenu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.