Darba kārtība domes sēdei 26.03.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 26.martā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi SIA “Trikātas piens”. Ziņo C.Purgale.
  2. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale un J.Fūrmanis.
  3. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.11/ 2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā” Ziņo V.Laure.
  4. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
  5. Par grozījumu Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
  6. Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
  7. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Pūpoli 1-9a” atsavināšanu. Ziņo V.Laure.
  8. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli. Ziņo J.Fūrmanis.