Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 05.02.2016. Kauguru pagastā

Sēde sasaukta plkst.15.00
Darba kārtība:
1. Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu. Ziņo E.Biša.
2. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna un pašvaldības autoceļu mērķdotācijas izlietošanas plānu 2016.-2018.gadam. Ziņo S.Brālēns.