Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 20.12.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2019. gada 20.decembrī,
plkst. 13:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu””.Ziņo S.Karlivāne.
  2. Par dalību inovāciju atbalsta programmā uzņēmējiem 2020.gadā. Ziņo S.Karlivāne.
  3. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu. Ziņo S.Karlivāne.
  4. Par zemes gabala „Pie Veclinātiem”, Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  5. Par Trikātas pilsdrupu konservācijas projekta īstenošanu. Ziņo L.Krūmiņa.
  6. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo S.Karlivāne.
  7. Par domes priekšsēdētāja vietnieka pilnvarām. Ziņo V.Laure.
  8. Par pirmā paraksta tiesību apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
  9. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo J.Fūrmanis.
  10. Par Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Ziņo J.Fūrmanis.