Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 30.06.2016.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2016.gada 30. jūnijā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.

  2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.

  3. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo R.Āboliņa.

  4. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Ziņo E.Biša.

  5. Par saistošajiem noteikumiemPar Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājāsZiņo Z.Munce.

  6. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Rambola.

  7. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Gaujmala Sapas 60” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.

  8. Par pārstāvja deleģēšanu biedrībasValmieras-Giterslo reģionu sadarbībaivaldei. Ziņo M.Zvirbulis.