Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 20.11.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2018. gada 20. novembrī,
plkst. 16:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" atklātā projektu iesniegumu konkursā. Ziņo L.Krūmiņa.