Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 10.10.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2018. gada 10. oktobrī,
plkst. 16:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

1.     Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadā”. Ziņo S.Karlivāne.

2.     Par noteikumiem “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”. Ziņo S.Karlivāne.

3.     Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2018.gada septembrī – decembrī. Ziņo S.Karlivāne.

4.     Par finansējuma piešķiršanu sportam. Ziņo S.Karlivāne.