Darba kārtība domes sēdei 26.07.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2018. gada 26.jūlijā

plkst. 10:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā

Darba kārtība:

  1. Pa pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā “Strautiņi”. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.