Darba kārtība domes sēdei 15.02.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2018. gada 15.februārī

plkst. 13:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā ELFLA projektu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.