Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 27.10.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2017. gada 27. oktobrī,

plkst. 14:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu. Ziņo M.Zvirbulis.
  2. Par Kauguru pagasta “Kultūras nams” un Trikātas pagasta “Kultūras nams” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
  3. Par ēdināšanas pakalpojumu maksām Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo S.Zvirbule.
  4. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Miegupīte 19” atsavināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
  5. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Gaujmala Sapas 11” atsavināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
  6. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Rušu ferma” atsavināšanas cenu. Ziņo M.Zvirbulis.
  7. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas sistēmām Beverīnas novadā. Ziņo M.Zvirbulis.
  8. Par Beverīnas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju. Ziņo M.Zvirbulis.
  9. Par balvas “Beverīnas lepnums 2017” piešķiršanu.  Ziņo I.Kondratjeva.