Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 09.10.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2017. gada 09. oktobrī,
plkst. 16:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 09.10.2017.

Darba kārtība:

  1. Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 2017. gada septembrī-decembrī. Ziņo I.Ivule.