Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 12.09.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2017. gada 12. septembrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu konkursā. Ziņo L.Krūmiņa.
  1. Par projekta koncepciju.Ziņo L.Krūmiņa.