Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 27.07.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2017. gada 27. jūlijā,

plkst. 16:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ziņo M.Zvirbulis.
 3. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Gauja 303” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 4. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 5. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Ziņo Z.Munce.
 6. Saistošo noteikumu apstiprināšana “Par kartību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”. Ziņo Z.Munce.
 7. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Beverīnas 2”- 4 atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 8. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Beverīnas 3”-2 atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 9. Par pašvaldības kustamās mantas nodošana atkārtotai izsolei. Ziņo Z.Munce.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ilutai Vahitovai. Ziņo Z.Munce.
 11. Par komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu Ilutai Vahitovai. Ziņo O.Pārupe..
 12. Par nekustamā īpašuma “Priedaine”, Kauguru pagastā atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 13. Par Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā” nolikuma grozījumiem. Ziņo L.Krūmiņa..
 14. Par nosaukuma piešķiršanu īpašumam Brenguļu pagastā. Ziņo Z.Munce.
 15. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Trikātas pagastā. Ziņo Z.Munce.
 16. Par finansējuma piešķiršanu un nodrošināšanu ar transportu. Ziņo M.Zvirbulis.
 17. Par Jāņa Miglava iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Ziņo M.Zvirbulis.