Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 29.06.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2017. gada 29. jūnijā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” un Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
 2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 3. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Airītes” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 4. Par nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā „Svīres”, “Skaras” un “Mazozoliņi” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 5. Par priekšfinansējumu projektam "Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā". Ziņo L.Krūmiņa.
 6. Par konkursa "Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā - 2017" II kārtu. Ziņo L.Krūmiņa.
 7. Par grozījumiem 2016.gada 30.novembra noteikumos “Ūdenssaimniecības attīstības vadlīnijas dārzkopības sabiedrībās”. Ziņo E.Biša.
 8. Par nekustamā īpašuma "Lazdukalni -9" iegūšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo M.Zvirbulis.
 9. Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē. Ziņo Z.Munce.
 10. Par pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās. Ziņo M.Zvirbulis.
 11. Par izmaiņām ārkārtas situāciju komisijas sastāvā. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par sociālās palīdzības sniegšanu.Ziņo M.Zvirbulis.