Domes ārkārtas sēde

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2017. gada 25.aprīlī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par pašvaldības dalību Eiropas Savienības ELFLA Atklātu projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. Gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas””. Ziņo M.Zvirbulis.
  2. Par līdzfinansējumu projektiem. Ziņo M.Zvirbulis.