Meteņdiena, Kauguru kultūras namā

Metendiena 9feb2020