Simbolika

BEVERĪNAS NOVADA ĢERBONIS

novada gerbonis2014

Ģerboņa saktā saskatāmas daudzas latviešiem svarīgas zīmes un tēlainas nozīmes simboli. Aplis – tā ir Saule un visa plašā pasaule. Krusts – Dieva radošā spēka un svētības simbols. Četru Zaru jeb Uguns krusti – simbolizē četrus Pērkona dēlus, bet Krusta zibens šautras – pašu Pērkona tēvu – pasaules darinātāju un pārvaldnieku. Kvadrāts saktas un krusta centrā – pirmā (Dieva) doma, ideja, impulss. To sauc arī par galdu, kur jau mazā mērogā ietvertas visas pasaules tālākās attīstības līnijas.

2014.gada 26.jūlijā Trikātas evaņģēliski luteriskā Sv.Jāņa baznīcā tika iesvētīts Beverīnas novada ģerbonis.

Beverīnas novada ģerboņa autore: Ieva Lapiņa-Strazdīte.

Pantoņi: zilā – PANTONE 286 C, sudraba – PANTONE 877 C, sarkanā – PANTONE 186 C, melnā – PANTONE Black C

 

BEVERĪNAS NOVADA KAROGS

karogs novada2018

Karoga pamatā ir taisnstūrformas (izmēru attiecībā 1:2), kas sadalīts trīs horizontalās joslās – augšējā balta, vidējā sudrabaini pelēka un apakšēja – zila. Centrā – Beverīnas novada ģerbonis.

Krāsu izvēli karoga audeklā nosaka jau iepriekš izstrādātais novada ģerbonis, kura izstrādē savukārt, krāsas izvēlētas pēc Valsts heraldikas komisijas nolikuma. Zilā krāsa simbolizē gudrību, saprāta spēku, lojalitāti, to uztver kā uzticamības, pastāvības un apņēmības simbolu. Tā ir karaļu krāsa. Sudrabs ir garīgās tīrības simbols. Sarkanā ir dzīvības simbols. Tā simbolizē nerimtību, kustību. Krāsu joslu grafiskais izkārtojums veidots, lai izceltu tā galveno simbolu – ģerboni. Horizontālās joslas vizuāli sasaucās ar dabā esošajām līnijām – upes, ceļi, tīrumi. Pats ģerboņa siluets apjozts ar baltu kontūru – vizuālo izceļot to priekšplanā, neļauj saplūst ar fonu.

Karoga centrā attēlots krāsains Beverīnas novada ģerbonis. Tā pamatā ir vēsturiska Trikātas sakta, kas pārveidota shematiska – atbilstoši heraldikas komisijas prasībām – piešķirot kontūras un izceļot atsevišķus krāsu laukumus. Saktas visai sareždžītajam ornamentam ir skaidrojums. Aplis – tā ir saule un visa plašā pasaule. Krusts – Dieva radoša spēka un svētības simbols. Četru zaru jeb Uguns krusti simbolizē četrus pērkona dēlus, bet Krusta zibens šautras – pašu Pērkona tēvu – pasaules darinātāju un pārvaldnieku. Kvadrātiņš saktas un krusta centrā – pirmā (dieva) doma, ideja, impulss. To sauc arī par galdiņu, kur jau maza mērogā ietvertas visas pasaules tālākās attīstības līnijas.

Beverīnas novada karoga idejas skices autore: Baiba Rambola

Pantoņi: zilā – PANTONE 286 C, sudraba – PANTONE 877 C, sarkanā – PANTONE 186 C, melnā – PANTONE Black C

 

 

Drīzumā tiks publicētas saites uz avotiem par karoga izveidi!