Kauguru pagasta vēsture

6decembris sniegs

Informācija tiek sagatavota!

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Informācija tiek sagatavota!

VĒSTURE

Informācija tiek sagatavota!

  • Kauguru pagasta vēsture;
  • Svarīgākie Kauguru pagasta vēstures notikumi hronoloģiskā secībā;
  • Kauguru saimnieciskā vēsture;
  • Izglītības vēsture Kauguros (skola un bērnudārzs);
  • Brāļu draudzes (hernhūtieši) Kauguros.

DABA UN VIETAS

Kultūras pieminekļu aizsardzība

IEVĒROJAMI IEDZĪVOTĀJI

Paulis Pētersons, Rasma Grīsle, Ulofs Palme, Jēkabs Krītiņš, Mārtiņš Ozols, Zenta Mauriņa, Jānis Asaris, Kārlis Eliāss, Kārlis Vītols, Šķesteru Pēteris, Artūrs Salaks, Jānis Kalmīte, Jānis Endzelīns, Hermanis Enzeliņš, Hermanis Asars, Augusts Endzeliņš, Skangaļu Jēkabs

KULTŪRA: KAUGURU PAGASTA KULTŪRAS DZĪVE VĒSTURISKĀ RETROSPEKCIJĀ

  • Izglītības biedrība "Darbs";
  • Kauguru bibliotēkas biedrība;
  • Mūrmuižas Tautas universitāte;
  • Kauguru vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mūri".