Beverīnas Vēstis

ELEKTRONISKĀ VERSIJA

BV rudens sarkana josla

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Beverīnas Vēstis”

Izdevējs: Beverīnas novada pašvaldības dome 

Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224.

Iznāk kopš 2009. gada 1.augusta!

Iznāk: No 2017.gada sākuma - katra mēneša pēdējā nedēļā; Tirāža: 1200 eksemplāru

Izplatīšana: par brīvu Beverīnas novada mājsaimniecību pastkastītēs, pagastu pārbvaldēs un elektroniskā versija pašvaldības mājaslapā.

Atbildīgā persona par izdevuma sagatavošanu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša (marija.melngarsa@beverina.lv, tālr. 26351628).

 

2020.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris
 
2019.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

 Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

----
2018.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

----
2017.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Speciāl-izdevums

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris 
2016.gads JANVĀRIS-FEBRUĀRIS MARTS-APRĪLIS MAIJS-JŪNIJS JŪLIJS-AUGUSTS SEPTEMBRIS-OKTOBRIS NOVEMBRIS-DECEMBRIS ----
2015.gads JANVĀRIS-FEBRUĀRIS MARTS-APRĪLIS MAIJS-JŪNIJS JŪLIJS-AUGUSTS SEPTEMBRIS-OKTOBRIS NOVEMBRIS -DECEMBRIS SPECIĀL-IZDEVUMS
2014.gads SPECIĀL-IZDEVUMS JANVĀRIS-FEBRUĀRIS  MARTS-APRĪLIS JŪNIJS-JŪLIJS AUGUSTS-SEPTEMBRIS OKTOBRIS-NOVEMBRIS  NOVEMBRIS-DECEMBRIS 
2013.gads  FEBRUĀRIS MARTS   MAIJS

SPECIĀL-IZDEVUMS

 JŪNIJS

 AUGUSTS OKTOBRIS  DECEMBRIS 
2012.gads
2011.gads
2010.gads 
2009.gads