Beverīnas Vēstis

ELEKTRONISKĀ VERSIJA

majaslapai avize

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Beverīnas Vēstis”

Izdevējs: Beverīnas novada pašvaldības dome (no 01.07.2009. līdz 30.06.2021. (ieskaitot))

Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224.

Iznāk: katra mēneša pēdējā nedēļā; Tirāža: 1200 eksemplāru

Izplatīšana: par brīvu Beverīnas novada mājsaimniecību pastkastītēs, pagastu pārbvaldēs un elektroniskā versija pašvaldības mājaslapā.

Atbildīgā persona par izdevuma sagatavošanu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša (marija.melngarsa@beverina.lv, tālr. 26351628).

Informējam, ka, tehnisku iemeslu dēļ, 2021. gada jūnija izdevuma drukātā versijas 1.lapā ir ieviesusies neprecizitātes tekstā.

Tekstā “Sajūtu parkā” Valmierā uzstādītas Beverīnas novada simboliku raksturojošas durvis", 4.rinkopa nav atbilstoša konkrētajam tekstam.

2021. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

       
2020. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

 
2019. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

 Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

----
2018. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

----
2017.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Speciāl-izdevums

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris 
2016. gads JANVĀRIS-FEBRUĀRIS MARTS-APRĪLIS MAIJS-JŪNIJS JŪLIJS-AUGUSTS SEPTEMBRIS-OKTOBRIS NOVEMBRIS-DECEMBRIS ----
2015. gads JANVĀRIS-FEBRUĀRIS MARTS-APRĪLIS MAIJS-JŪNIJS JŪLIJS-AUGUSTS SEPTEMBRIS-OKTOBRIS NOVEMBRIS -DECEMBRIS SPECIĀL-IZDEVUMS
2014. gads SPECIĀL-IZDEVUMS JANVĀRIS-FEBRUĀRIS  MARTS-APRĪLIS JŪNIJS-JŪLIJS AUGUSTS-SEPTEMBRIS OKTOBRIS-NOVEMBRIS  NOVEMBRIS-DECEMBRIS 
2013. gads  FEBRUĀRIS MARTS   MAIJS

SPECIĀL-IZDEVUMS

 JŪNIJS

 AUGUSTS OKTOBRIS  DECEMBRIS 
2012.gads
2011.gads
2010.gads 
2009.gads