Beverīnas novada teritorija un izveide

Beverīnas novads nes leģendas vārdu. Šī leģenda apvieno trīs Vidzemes pagastus – Brenguļu, Kauguru un Trikātas, katru ar savu bagātu vēsturi un tradīcijām - senā Tālavas novada daļu, kurā atradusies valdnieka Tālivalža pusmītiskā Beverīnas pils – bijusi, meklēta, neatrasta un vilinoša kā mūsu zemes Grāls.

Beverīnas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojot trīs pagastus – Brenguļu pagastu, Kauguru pagastu un Trikātas pagastu. Novada kopējā platība, saskaņā ar 2016. gada zemes kadastra datiem, ir 300,5 km2.

Beverīnas novads atrodas Vidzemes ziemeļu daļā, Gaujas kreisajā krastā, Tālavas zemienes Trikātas pacēlumā. Novads atrodas blakus Valmieras pilsētai un pilnībā ietilpst tās tuvējās ietekmes zonā.

Novada administratīvais centrs atrodas Kauguru pagasta Mūrmuižā. Brenguļu un Trikātas pagasta centros ir izveidotas pašvaldības pagastu pārvaldes. Attālums no Mūrmuižas un Brenguļiem līdz Valmieras pilsētai ir nepilni 10 km, no Trikātas – 20 km.

Uz 2017.gada sākumu Beverīnas novadā deklarēti 3215 iedzīvotāji (Brenguļu pagastā – 871, Kauguru pagastā – 1431, bet Trikātas pagastā – 913).

Kauguru pagasts ir viens no blīvāk apdzīvotajiem pagastiem visā bijušajā Valmieras rajonā. Pagasta teritorijas apdzīvotības struktūras pamatu veido vairāki ciemi, vasarnīcu ciemi un izklaidus izvietotas viensētas. Lielākie no tiem Mūrmuiža un mazāki ciemi Līči, Kauguri, Kaugurmuiža. Trīs lielākajās apdzīvotajās vietās – Mūrmuižā, Kauguros un Līčos dzīvo puse no pagasta iedzīvotājiem; Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju.

Brenguļu pagasta apdzīvojuma struktūras pamatu veido divi ciemi: Brenguļi un Cempi. Ciema struktūra ir īpatnēja ar to, ka teritorijā atrodošās mājas (pārsvarā lauku viensētas) izvietotas izklaidus un tādējādi objektīvi noteikt ciemu robežas nav vienkārši. Šīm teritorijām ciema statuss noteikts ar teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam.

Trikātas pagasta apdzīvotība koncentrējas pagasta vidus un dienvidu daļā, jo teritorijas ziemeļdaļu aizņem lieli mežu masīvi. Tajos pašā teritorijas ziemeļu stūrī atrodas apdzīvotā vieta Ūdriņas, kam ar teritorijas plānojumu noteikts ciema statuss – šeit kompaktā teritorijā ir apmēram 50 iedzīvotāju mājokļi ar atbilstošām tehniskajām infrastruktūrām.

 BN LIELA KARTE lv