Novadniecei Rasmai Grīslei - 95

GRISLE3

Šodien, 19.janvārī aprit jau 95 gadi kopš ir dzimusi mūsu novadniece, valodniece un filoloģijas doktore Rasma Grīsle (1922-2013). Novadniece ir no Trikātas pagasta, tomēr dzīvojusi Kauguros un mācījusies Kauguru pamatskolā, vēlāk absolvējusi Valmieras ģimnāziju un studējusi Latvijas Universitātē (1940-1947).

Absolvējot LU, strādāja par docētāju Latvijas Valsts universitātē un Rīgas Pedagoģiskajā institūtā, kur pasniedza valodniecības kursus. Institūtā beigusi arī aspirantūru*. 1958. gadā novadniece Rasma Grīsle, aizstāvot disertāciju „17. gs. gramatikas kā latviešu valodas vēstures avots", ieguva filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.

Turpmāk strādājusi Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (1958-1967), kopš 1962. gada kā vecākā zinātniskā līdzstrādniece. Valodniece centās panākt Jāņa Endzelīna ortogrāfiju latviešu valodā, tādēļ nevarēja iegūt izglītībai atbilstošu darbu, bija nepieciešamība strādāt Rīgas 1. slimnīcā un poliklīnikā par sanitāri (1968-1971).

20.gadsimta 70.gados Rīgas Medicīnas institūtā bija latīņu valodas docētāja, bet, esot pensijā, līdz 1999.gadam strādāja ZA medicīnas terminoloģijas apakškomisijā.

Rasma Grīsle ir lasījusi referātus starptautiskās konferencēs Viļņā un Rīgā. Arī Toronto Latviešu centrā,  notika latviešu valodai veltīta konference. Kopā valodniece bija veidojusi ap 300 publikāciju. 1993.gadā ieguva filoloģijas doktora grādu. Valodniece ir sarakstījusi grāmatu "Spēkildze", kam ir divi sējumi (I sēj., 2005; II sēj. 2007).

Veikusi pētījumu par intonācijām, kas apkopotas izdevumā “Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi” (2008) un “Jāņa Endzelīna latviešu valodas propaideutikas* lekciju kurss” (2010).

Dzīves laikā ieguvusi vairākus apbalvojumus, piemēram, LKF Spīdolas stipendiju (1994), ceturtās šķiras Trīszvaigžņu ordeni (1996), Mīlenbaha balvu (2012), kā arī saņēmusi Annas Ābeles balvu un Pasaules brīvo latviešu apvienības balvu.

Informāciju no avota sagatavoja

Inga Boškina

Avoti: http://www.latvijaslaudis.lv/users/grisle_rasma/ , http://www.tezaurs.lv/

* aspirantūra – zinātnieku un augstskolu mācībspēku gatavošanas forma (bijušajā PSRS; Latvijā līdz 1992. g.)

*propaideutika – iepriekšēja sagatavošana, priekšmācība.