Skolotājai Elzai Ārei (dz. Biķe) - 125 gadi

Elza Are

18. martā (pēc vecā stila 6.) apritēja 125 gadi, kopš dzimusi skolotāja Elza Āre (dz. Biķe).

Dzimusi 1894. gadā Trikātas pagasta Vaiģupos, tēvs zemnieks Pēteris Biķis (1854-?), māte Elizabete Viktorija Hildegarde (1873-?, dz. Biķe). Elzai kristību dienā dots otrs vārds Aleksandra un viņa ir vecākā trīs meitu pulciņā.

Elza iestājās 1907. gadā dibinātajā Cēsu Kristīnes Apkalnes sieviešu ģimnāzijā.

Pēc ģimnāzijas beigšanas 1914. gada 13. oktobrī sākusi strādāt par otro skolotāju Trikātas pagasta Abula skolā. Vienlaicīgi Elza Āre darbojās Trikātas pagasta aizsardžu organizācijā.

Elza Āre kā skolotāja strādāja 24 gadus  līdz skolas likvidācijai – 1938. gadam, kad apvienoja Abula skolu un Lipškalna skolu.

Aizejot no jaunatnes audzināšanas darba, skolotāji Āres palika uzticīgi Trikātas sabiedrībai, apmetoties uz dzīvi un saimniekojot viņiem piederošajās Trikātas pagasta Vaiģupu mājās.

Elza Āre mirusi 1947. gada 6. februārī, apglabāta Trikātas vecajos kapos.

Precējusies 1915. gada 25. decembrī ar skolotāju, diriģentu Jāni Āri (1884-?), bērni dzimuši Abulskolā: Peters (1920-?), Visvaldis (1922-?) un Laima Margareta (1923-?).

Foto: I.Boškinas personīgā arhīva (Elza Āre skolēnu vidū Abulskolā. 1930-tie gadi)

Informāciju sagatavoja: Trikātas pagasta novadpētniece Inga Boškina