Skolotājai Almai Katarinai Āboliņai - 115

AbolinaAlma

22. (pēc vecā stila 9.) novembrī aprit 115 gadi, kopš dzimusi skolotāja Alma Katarina Āboliņa (dzimusi Ķiploks). Alma dzimusi 1903. gadā Trikātas pagasta Antuļos piecu bērnu ģimenē, tēvs Trikātas muižas pārvaldnieks Kārlis Ķiploks (1858-1939), māte Emma Paulīne (1874-?, dz. Laimiņa).

Jau agra bērnībā viņa sāka iet ganos un vairākas vasaras uzmanīja savu vecāku saimniecības lielo ganāmpulku Abulas līčos, bet ziemā gāja Trikātas pagasta skolā. Pēc pagasta skolas beigšanas viņa iestājās Valmieras ģimnāzijā, kur 1924. gadā beidz neoģimnāzijas nodaļu.

Tālākais izglītības ceļš Almu aizved uz Rīgu, kur Latvijas Universitātē studē vēsturi un grieķu valodu. Pēc universitātes beigšanas kļūst par ģimnāzijas skolotāju. Viņas pirmā darba vieta ir Mazsalacas ģimnāzijā, bet pēc gada viņu pārceļ uz Cimzes ģimnāziju Valkā. Kad Liepājas ģimnāzijā atbrīvojas pastāvīga skolotājas vieta, Alma Ķiploka pāriet darbā tur. Liepājā viņa arī apprecas ar inženieri Albertu Āboliņu-Plugi. 1944. gada rudenī viņa kopā ar ģimeni – vīru un 3 maziem dēliem (vecākajam 5, jaunākajam 3 gadi) uzsāk bēgļu gaitas un aizbrauc uz Vāciju.

Essenes bēgļu nometnē izveido skolu latviešu bēgļu bērniem. Tāpat, kad 1951. gadā Āboliņu ģimene pārceļas uz Vesthovenu, Alma turpina strādāt par skolotāju, mācīdama latviešu bēgļu bērnus. Kad Vesthovenas ciematā nodibina latviešu draudzi, Almu Āboliņu ievēl par draudzes sekretāri un šo darbu viņa turpina līdz 1980. gadam.

Mirusi 2003. gada 2. janvārī Ķelnē (Vācijā), apglabāta Trikātas kapos.

Precējusies ar inženieri Albertu Juri Āboliņu-Plugi* (1898–1963), dēli Valdis Juris (1939-1984, arhitekts, mākslinieks, mākslas teorētiķis; Kārlis (1940-2017), finansists, Ķelnes universitātes doktors; Uldis (1942-1997).

* 1940. gadā ģimene mainījusi uzvārdu uz "Āboliņš". (Valdības Vēstnesis Nr. 66, 1940.20.III, 7 lpp.)

Informāciju no avotiem sagatavoja:

Trikātas pagasta novadpētniece Inga Boškina